Požární dveře a rolety Spedos

Topná sezóna je tady, co to pro nás znamená? Jednoduše to, že bez topení nám je zima i uvnitř budov. Abychom mohli bezpečně a účinně topit, je nutné mít kotel a radiátory zkontrolované, jinak může dojít ke vzplanutí sazí v komíně a k požáru. Tento článek se nebude věnovat samotné revizi kotlů a komínů, ale jen požáry a to ve smyslu zábrany jejich šíření, pokud již vzniknou. Budeme se bavit o požární odolnosti a požárních uzávěrech.

Co je to oheň?

Věděli jste, že oheň je oxidační proces? Pokud ano, jistě víte, že během hoření vzniká velké množství tepla, které je poté zkázou pro zbytek interiéru. Prvotní vzplanutí je například elektrická jiskra, která zažehne textilii, pokud se oheň rozhoří, dále se udržuje a přiživuje sám, na základě kyslíku. Požár uhasíná samovolně, když už nemá "živiny", tedy hořlavý nebo kyslík.

Požární odolnost

Již v úvodu jsem nakousl, že v kontextu s požáry se často vykytuje výraz odolnost nebo požární odolnost. Jedná se o schopnost po nějakou dobu odolávat účinkům ohně. Děje se tak za účelem ochrany majetku a nezbytné evakuaci osob z objektu. Pokud mají dveře požární odolnost, působí jako požární uzávěr a dávají lidem možnost relativně bezpečně opustit budovu, jakmile je však překročen časový limit, dojde k rychlému prohoření, zborcení a požár se šíří dál.

Požární ochrana

Požární ochrana je stanovena několika zákony a vyhláškami, které zabezpečují podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví a majetku před požáry. Prvním je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Aby byla ochrana osob maximální, PO kontrolují tyto instituce:

  • Ministerstva a jiné správní úřady.
  • Právnické a fyzické osoby.
  • Orgány státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany.

Protipožární uzávěry

Zcela logicky si domyslíme, že uzávěr něco uzavírá, ano je tomu tak. Požární uzávěr znemožňuje požáru prostup budovou, pokud není extrémně silný. Díky rozdělení objektu na jednotlivé požární celky je dosaženo lepších výsledků při hašení. V obytných budovách se proto používají protipožární dveře a v průmyslu prostorově nenáročné požární rolety. Při nákupu nového protipožárního uzávěru se vždy zaměřujte na toto označení:

  1. EW - omezující požár, u kterých je sledováno množství sálavého tepla vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru.
  2. EI - bránící požáru, u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje přímo povrchová teplota.
  3. DP1 - jsou ocelové dveře (vnitřní i venkovní varianta, plné i prosklené, stěny a vrata)
  4. DP2 - jsou ocelové dveře (vnitřní i venkovní varianta, plné i prosklené, stěny a vrata) jsou též v hliníkové úpravě
  5. DP3 - jsou dřevěné dveře (vnitřní i venkovní varianta, plné i prosklené, stěny, a repliky historických dveří kazetových a další...)

 

  • Vytvořeno dne .

Chcete zde publikovat článek, nebo získat zpětný odkaz?

Kontaktujte nás e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

S výběrem hostingu nám pomáhá: https://www.nejlepsi-webhostingy.cz